Consimpex Consulting | Import | Export

Dziaamy z sukcesami na rynku
midzynarodowym oraz krajowym
od 1999 r.

Kontakt

Consimpex
Consulting - Import - Export

Adres siedziby:

03-828 Warszawa
ul.Mińska 65
tel./022/226-49-95
e-mail: biuro@consimpex.pl

Adres siedziby:

04-073 Warszawa
ul.Grenadierów 40 lok.33
tel: (022) 81 062 95
e-mail: biuro@consimpex.pl